Datownik Regionalny

KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ

22 Luty

Imieniny

Małgorzaty
Marty

Luty
22

Dziś jest: 153 dzień roku

Wydarzyło się

1962 – premiera sztuki Ondraszek Gustawa Morcinka w adaptacji Bolesława Lubosza i reż. Andrzeja Uramowicza w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

1978 – powstała Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej

2001 – premiera spektaklu Mr Scrooge w reż. Mariana Pecko w Teatrze Lalek Banialuka w Bielsku-Białej

2003 – premiera spektaklu Don Juan Moliera w reż. Zdzisława Wardejna w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej

2005 – jubileusz 15-lecia Kapeli Góralskiej Ondraszek; benefis w Gospodzie Polskiej w Szczyrku

2012 – XIV Bielska Zadymka Jazzowa – festiwal muzyki jazzowej odbywający się od 1999

Urodzili się

1916Kazimiera Mika – ur. w Suchej Beskidzkiej (zm. w 1990); bibliotekarka. Radna Miejskiej Rady Narodowej (1945–48). Organizatorka MBP (1949) i sieci bibliotecznej oraz popularyzatorka czytelnictwa. Kierowniczka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej (1956). Działaczka Stow. Bibliotekarzy Polskich (od 1953).

Zmarli

1945Gustaw Ożana – zg. w twierdzy Stein (ur. 27 lipca 1909 w Suchej Średniej na Śląsku Ciesz.); pastor, działacz ewangelickich związków wyznaniowych. Opiekun słowackich ewangelików przebywających we Francji. Jako katecheta w Trzyńcu działał w Związku Ewangelickiej Młodzieży i Zarządzie Zrzeszenia ZEM. W czasie II wojny światowej prowadził działalność wywiadowczą w Wiedniu. Uwięziony w 1943, zginął w masakrze twierdzy Stein.

1947Franciszek Friedel – zm. w Pine Beatch, USA (ur. 20 stycznia 1870 w Marklowicach Górnych na Śląsku Ciesz.); polityk, redaktor pism polskich. Założyciel nowej grupy politycznej tzw. radykałów frysztackich („freidlowcy”) i pisma  „Głos Ludu Śląskiego” (redaktor i wydawca). Założył zrzeszenie oświatowe  „Jedność”. W Stanach Zjednoczonych wydawał polskie czasopisma.

1976Kazimiera Chobot – zm. w Wiśle (ur. 21 lutego 1897 we Lwowie); nauczycielka, publicystka, tłumaczka. harcerka. Żona Józefa Chobota, zaangażowana w prace ośrodka ezoterycznego. Tłumaczka z jęz. francuskiego i niemieckiego. Autorka wierszy i pieśni harcerskich. Uczyła w szkołach średnich Wisły oraz w sanatorium na Kubalonce. Założycielka Koła Ligi Kobiet Pol. w Wiśle.

1948Maria Ziemnowicz – zm. w Żywcu? (ur. 26 września 1888 w Żywcu); nauczycielka. Działaczka Tow. Szkół Ludowych i Tow. Gimnastycznego „Sokół” oraz Ligi Pań i Czerwonego Krzyża (współorganizatorka PCK w Żywcu). Organizatorka i prezeska Oddziału Żeńskiego Związku Strzeleckiego. Członkini TON-u, więźniarka w KL Auschwitz-Birkenau. Organizatorka Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej w Żywcu. Dbała o groby legionistów i zestrzelonych nad Jeleśnią lotników angielskich. Radna MRN.

1957Roman Olszowski – zm. w Krakowie (ur. 28 lutego 1890 w Żywcu); rzeźbiarz, nauczyciel. Absolwent i nauczyciel rzeźby w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Uczeń Władysława Skoczylasa. Wykonywał płaskorzeźby, figury sakralne dla kaplic szpitalnych. Jego praca Wiraż zakupiona została do zbiorów królewskich Rumunii, a w kościele w Murzasichlu znajduje się ołtarz drewniany jego projektu i realizacji. Nauczyciel rzeźbiarza Antoniego Kenara.

1969Franciszek Gazda – zm. w Cieszynie (ur. 9 lutego 1910 w Morawskiej Ostrawie); pedagog, animator amatorskich zespołów artystycznych i życia kulturalnego, regionalista. Organizator SP w przysiółku Przysłop w Zawoi (1932). Założyciel zespołu pieśni i tańca „Babiogórcy”, z którym wystąpił przed prezydentem RP Ignacym Mościckim i prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim oraz w Polskim Radiu. W czasie okupacji w konspiracji.  Zbieracz pieśni, obyczajów i obrzędów.

1981Janina Białek – zm. w Bielsku-Białej (ur. 8 marca 1904 w Sopołowie, woj. rzeszowskie); nauczycielka j. polskiego, kierowniczka SP w Sopotni Małej oraz w Komorowicach Śląskich. Wraz z mężem Wincentym, również nauczycielem, zajęła się pracą kulturalno-oświatową m.in. organizowała kursy dokształcające dla młodzieży i dorosłych.

2018Władysław Skoczylas – zm. w Kozach (ur. 26 czerwca 1931 w Kozach); inżynier, nauczyciel, regionalista, działacz OSP. Autor licznych publikacji dotyczących dziejów Kóz i historii pożarnictwa (m.in. kroniki OSP w Kozach). Honorowy Obywatel Gminy Kozy.


Przysłowia

Gdy w lutym słońce ciepło świeci, wiosna szybko nie przyleci
Radość i wiara – nierozłączna para
 

Rozmaitości

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com