Datownik Regionalny

KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ

18 Lipiec

Imieniny

Erwina
Roberta
Szymona
Teodozji

Lipiec
18

Dziś jest: 92 dzień roku

Wydarzyło się

1897 – otworzono schronisko na Szyndzielni staraniem organizacji turystycznej Beskidenverein

1936 – otworzono pływalnię Panorama przy ul. Konopnickiej w Bielsku

1965 – oddano do użytku remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach Górnych

1985 – X Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (18–20 lipca)

2002 – 2. edycja Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty w Cieszynie (18–28 lipca)

2003 – III Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Operacja Południe w Bielsku-Białej (18–20 lipca)

Urodzili się

1853Jan Michejda – ur. w Olbrachcicach na Śląsku Ciesz. (zm. 14 maja 1927 w okolicach Skoczowa); adwokat, działacz narodowy. Poseł do Sejmu Śląskiego w Opawie i Rady Państwa w Wiedniu. Z Londzinem i Regerem tworzył ścisłe kolegium Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Uchwałą Rady został naczelnikiem Tymczasowego Rządu Krajowego Ks. Cieszyńskiego (do 31 marca 1921). Burmistrz Cieszyna.

1870Jan Stonawski – ur. w Lesznej Dolnej (zm. 7 grudnia 1957 w Cieszynie); pastor, pedagog, redaktor, poeta, bibliofil. Działacz narodowy i plebiscytowy (1919). Redaktor „Posła Ewangelickiego” (1910–31). Autor wierszowanego pamiętnika Dzwony z Wyższej Bramy.

1879 Karol Wojtyła – ur. 18 lipca 1879 w Lipniku, ob. dzielnica Bielska-Białej (zm. 18 lutego 1941 w Krakowie); kapitan WP, urzędnik. Uczestnik I wojny światowej i wojny z bolszewikami. Oficer 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. Ojciec papieża Jana Pawła II.

1894Albin Garbień – ur. Łańcucie (zm. 12 grudnia 1967 w Wiśle); lekarz. Ochotnik w Polskim Legionie Wschodnim (1914). W 1918 brał udział w obronie Lwowa, potem w wojnie polsko-bolszewickiej. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Uczestnik walk kampanii wrześniowej 1939. Więzień obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen. Współpracował z krakowskim ruchem oporu. Redaktor „Śląskiej Gazety Lekarskiej”.

1896Gustaw Fierla – ur. w Lutyni Górnej na Śląsku Ciesz. (zm. 21 listopada 1981); nauczyciel, malarz. Nauczyciel rysunków w gimnazjum w Orłowej. Pierwszy kustosz muzeum Macierzy Szkolnej w Czeskim Cieszynie. Współautor pierwszej wystawy malarskiej na Zaolziu (1922, z Karolem Piegzą). Impresjonista, tworzył pejzaże, kwiaty i martwą naturę. Autor prac dot. strojów ludowych Śląska Cieszyńskiego.

1899Józef Dadok – ur. w Dziećmorowicach na Śląsku Ciesz. (zg. 1 listopada 1940 w KL Dachau); nauczyciel stenografii i maszynopisania. Założyciel pierwszej w Czechosłowacji polskiej szkoły stenografii polskiej w Orłowej (1927–38). Autor podręcznika stenografii oparty na jęz. polskim i czeskim. Więzień obozów koncentracyjnych Dachau i Mauthausen-Gusen.

1908Stefan Orbik – ur. w Dudach, pow. kolski (zm. 8 maja 1990 w Żywcu?); inżynier leśnik, pedagog. Więzień UB, skazany za działalność polityczną (1947). Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Przemysłu Leśnego w Żywcu (1947–52, 1958–71).

1917Karol Bruk – ur. w Goleszowie (zm. 1987 w Goleszowie); nauczyciel muzyki. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939. Uczestnik tajnego nauczania. Kierownik szkoły w Goleszowie i szkolnego chóru. Założyciel pierwszej na ziemi cieszyńskiej Spółdzielni Uczniowskiej „Braterstwo” (1945).

1924Oskar Pawlas – ur. 18 lipca 1924 w Suchej Średniej na Śląsku Ciesz. (zm. 21 kwietnia 2012); polski artysta malarz. Swoje prace wystawiał od 1957. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej, wyróżniony odznaczeniem Osobowość Miasta Hawierzowa.

1934Janusz Towpik – ur. w Cieszynie (zm. 8 lutego 1981 w Warszawie); architekt, grafik. Ilustrator książek poświęconych zwierzętom: stworzył archiwum ikonograficzne warszawskiego zoo. Projektant znaczków, widokówek, etykiet.

Zmarli

1886Jan Bujak – zm. we Lwowie (ur. 1825 w Wiśle); prawnik, wydawca. Wieloletni urzędnik skarbowy  (m.in. w Ministerstwie Skarbu w Wiedniu). W uznaniu zasług i zdolności otrzymał tytuł c.k. Radcy Dworu. Przyczynił się do wprowadzenia jęz. polskiego w skarbowości rządowej Galicji.

1941Rudolf Tomanek – zg. w KL Dachau (ur. 1 lutego 1879 w Ropicy na Śląsku Ciesz.); ksiądz, działacz narodowy, poseł w parlamencie wiedeńskim. Wikary w Grodźcu, katecheta w Cieszynie. Wygłosił kazanie na pogrzebie Henryka Sienkiewicza w 1916. Współpracownik ks. Londzina, opiekun jego zbiorów. Działacz Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Więzień obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen i Dachau.

1965Leon Derlich – zm. w Karwinie na Śląsku Ciesz. (ur. 28 listopada 1905 w Karwinie); językoznawca-samouk. Przykuty do łóżka od 18. r.ż. Autor artykułów w prasie zaolziańskiej dot. praw ludności polskiej. W czasie okupacji niemieckiej kierował organizacją pomagającą więźniom. Zbierał materiały z zakresu gwar, folkloru i literatury. Współpracował przy publikacjach m.in. Atlasu językowego Śląska, Słownika gwar polskich.

1990Maria Pilch – zm. w Wiśle (ur. 3 lutego 1912 w Wiśle); pisarka, nauczycielka. Współzałożycielka Muzeum Beskidzkiego. Propagatorka turystyki i sportów młodzieżowych. Opowiadania pisane gwarą publikowała od 1931.


Przysłowia
Kto we zniwo suko chłodu, nacierpi sie w zimie głodu (przysłowie z Rycerki Górnej)
Ludzie piszą, jak słyszą
 

Rozmaitości

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com