Datownik Regionalny

KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ

Page: Główna

Datownik regionalny – to elektroniczna baza informacyjno-wyszukiwawcza, działająca
online. Została stworzona w formie kalendarium w celu chronologicznego
usystematyzowania wiadomości na temat wydarzeń historycznych, kulturalnych,
jubileuszowych, mających miejsce w obszarze tzw. Podbeskidzia, a więc m.in. Beskidów,
Śląska Cieszyńskiego i Małopolski. Baza uwzględnia także biografię osób związanych z
szeroko pojętym regionem, które wniosły istotny wkład w jego historię, dziedzictwo i rozwój.
Opisy w niej zawarte mają charakter krótkich notek biograficznych z uwzględnieniem dat
życia i śmierci postaci oraz informacji na temat obszarów ich aktywności i działalności.

Datownik regionalny jest swoistą kroniką faktów, umożliwiającą użytkownikom stopniowe
śledzenie minionych wydarzeń wraz ze zmieniającymi się dziennymi datami
kalendarzowymi. Ponadto elektroniczna baza została wzbogacona o zbiór przysłów
cieszyńskich, żywieckich i śląskich z zachowaniem ich fonetycznej pisowni, a także przysłów
ogólnopolskich, które dobrano według klucza pogodowego, związanego z naturalnym cyklem
następujących po sobie pór roku, prac gospodarskich, świąt patronalnych. Wśród nich można
odnaleźć rady i przestrogi będące aktualnymi prawdami.
Stopniowo, na każdej stronie datownika regionalnego, będą umieszczane także krótkie
historyjki i opowiastki, czasami o zabarwieniu lekko komicznym, oparte na podaniach,
zapisach z dawnych kronik oraz niezwykłe wydarzenia odnotowane przez prasę lub
przytoczone w publikacjach książkowych. Będą one uzupełnieniem i dopowiedzeniem
kronikarskiej historii regionu. Ponadto w „rozmaitościach” będą zamieszczane wybrane
cytaty z literatury pięknej w celu zachęcenia czytelników do korzystania z mądrości
przekazywanej przez pisarzy i poetów.
Informacje uwzględnione w datowniku regionalnym zostały opracowane na podstawie
zbiorów własnych Książnicy Beskidzkiej – publikacji książkowych, prasy regionalnej,
dokumentów życia społecznego oraz bazy wyszukiwawczo-informacyjnej Regio-źródła.
Dzięki temu użytkownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu biografii lub wydarzeń
historycznych mają możliwość dotarcia do źródeł opracowań.

Kilka praktycznych uwag dotyczących datownika regionalnego

 • Datownik regionalny funkcjonuje online, wystarczy wejść na stronę Książnicy
  Beskidzkiej: www.ksiaznica.bielsko.pl
 • Dla każdego dnia roku została stworzona osobna kartka kalendarzowa z
  powtarzającym się układem pól.
 • W centralnej części znajdują się trzy zakładki, w których chronologicznie
  umieszczono treści z zakresu historii regionu, a także krótkie notki biograficzne.
 • Informacje biograficzne uwzględniają daty oraz miejsca narodzin i śmierci osób. W
  niektórych wypadkach zdarza się, że informacje te zostały pominięte, gdyż na dzień
  dzisiejszy dostępne źródła i materiały ich nie uwzględniają. Zostaną one uzupełnione
  w zależności od pojawiających się publikacji lub nowych faktów i materiałów
  biograficzno-historycznych.
 • Poprzez odsyłacze (linki) datownik regionalny został powiązany z inną bazą online
  Książnicy Beskidzkiej, a mianowicie z Beskidzkim ABC. Dzięki temu użytkownik
  może samodzielnie wybrać kierunek dalszych poszukiwań i rozszerzyć podane
  informacje o bardziej szczegółowe treści.
 • Rubryka, znajdująca się poniżej zakładek, zatytułowana „przysłowia” została
  stworzona w celu usystematyzowania kalendarza pod względem prognostyk
  pogodowych, świąt patronalnych, dawnych przesądów i tradycji ludowej.
 • „Rozmaitości” to literackie przełożenie tego, co dawne, wzniosłe, tajemnicze,
  zabawne i powtarzane nie tylko w kronikarskiej odsłonie, ale także to, z czego
  czytelnik może czerpać mądrość współcześnie.
 • Nawiązaniem do tradycyjnej formy kalendarza jest dodanie przykładowych imion
  solenizantów w poszczególnych dniach roku.
 • W celu ułatwienia poruszania się po elektronicznej bazie istnieje możliwość
  przechodzenia do konkretnej daty, dzięki opcji wybrania jej na miniaturowym
  szablonie kalendarza.
 • Elektroniczna baza jest stale uzupełniana i aktualizowana przez bibliotekarzy
  Książnicy Beskidzkiej.

Opracowanie bazy: Teresa Dziemińska, Beata Kania